หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต41 และคณะ เข้าตรวจราชการ ณ โรงเรียนนครไต
โรงเรียนเทศบาลตาก 1 กิตติขจร ศึกษาดูงานการสอบแบบ online ของโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่ 6 มีนาคม 2561 คณะศึกษาดูงานการสอบแบบ online จากโรงเรียนเทศบาลตาก 1 กิตติขจร นำโดยนายอนันท์ชัย ทวีเกื้อกูลกิจ นายกเทศบาลเมืองตาก นายธีรเดช ปรวนแก้วมณี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร และคณะ เข้าศึกษาดูงานการสอบแบบ online ของโรง
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
      วันที 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมีนายภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึง
อบรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลไตรตรึงษ์ 
      วันที่28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลไตรตรึงษ์ โดยวิทยากร คุณจิตภา ถมอินทร์และคุณชนิกา ศรีวรรธนศิลป์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปฏิบัติมารยาทไทยให้กั
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อบรมยุวมัคคุเทศก์

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

สาระน่ารู้