หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 
     
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และบ้านพักนักการ 
     
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
      โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมประกอบด้วยพระสงฆ์สวดถวายพรพระ คณะครูและนักเรียนร่วมกันถวายภัตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การเจริญสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมการรวมพลังแสดงถึงความสามัคคีร
วิทยาลัยสารพัดช่างจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ 
      วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ออกให้บริการความรู้แก่โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ โดย ดร.สุรางค์ ภิรมณ์พิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยยังได้นำกิจกรรม
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อบรมยุวมัคคุเทศก์

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

สาระน่ารู้