หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ อิมแพคเมืองทองธานี 
       โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดโครงการป้องกันภัยทางถนน ให้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่ 16 ส.ค.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ และโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดโครงการป้องกันภัยทางถนน ให้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  และชมรมรถวิบากได้มอบหมวกกันน็อคให้กับนักเรียนโร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรได้จัดการสอนโครงการหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่ 8 ส.ค.2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรได้จัดการสอนโครงการหลักสูตรระยะสั้นให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการปลูกผัก ฐานการขยายพันธุ์พืช และฐานการผลิตเห็ด ทั้งนี้เพื่อให้นั
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
      วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมเอราวัณ วัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ต
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อบรมยุวมัคคุเทศก์

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

สาระน่ารู้