หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
  


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ศาลยุติธรรมจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่นักเรียนโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่ 30 พ.ค.61  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการศาลยุติธรรมและกฎหมายสู่ประชาชน ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โดยนายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจ
รับมอบตัวนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
      วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้รับมอบตัวนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 และนายภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้กล่าวนโยบายต่างๆของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อมีจุด
ประชุมการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      วันที่ 27 มีนาคม 2561 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้ประชุมการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ ณ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
      วันที่ 7 มีนาคม 2561 ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค 18 ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต41 และคณะ เข้าตรวจราชการ ณ โรงเรียนนครไต
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อบรมยุวมัคคุเทศก์

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

สาระน่ารู้