หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ติดผลการเรียนเป็น 0 และ ร 
      วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นำโดย นายภิญโญ  แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจ แก้ปัญหา และติดตามนักเรียนที่ยังค้างผลการเรียนเป็น 0 และ ร จำนวน 32 คน 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 
     
นางสาวชื่นนภา จุมพาลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับการคัดเลือกไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร 
     
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก 
      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกเนื่องในโอกาสวันที่ 31 พ.ค. ของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษบุหรี่ การรู้จักป้องกัน การหลีกเลี่ยง และให้นักเรียนมีจิ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
อบรมยุวมัคคุเทศก์

หนังสือราชการจาก สพฐ.
 

สาระน่ารู้