.

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 
 
ดร.ภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    อ.อโณทัย กมุทชาติ 
อ.อโณทัย กมุทชาติ
 

เผยแพร่ผลงาน อ.อโณทัย  กมุทชาติ

 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC ที่ส่งเสริม การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Healthy habits กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง Kamphaeng Phet Town
โดยใช้เทคนิค 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 
ธันวาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 ธันวาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.186.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 604,421
 

 
 
 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : 055-796114  Fax : 055-796114