.

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 
 
ดร.ภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    พันธกิจ 
พันธกิจ
 

พันธกิจ

 1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดและการทำงาน มีคุณธรรมและความรับผิดชอบตนเองและสังคม
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ปฎิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ
 3.  จัดให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระเบียบ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 4.  จัดบรรยากาศทางกายภาพ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
 5.  มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพ

 
 
 
 
 

 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 23.20.120.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 402,632
 

 
 
 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : 055-796114  Fax : 055-796114