.

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 
 
ดร.ภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    นักศึกษาฝึกสอน 
นักศึกษาฝึกสอน
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นายเอกวัฒน์ แก้วสิทธิ์
หัวหน้านักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ


นายกษิดิศ พิมพ์แดง
รองหัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นายวรเมธ พินิจมนตรี
รองหัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นายฉัตรกริช ประเสริฐไทย
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นางสาวณัฐรียา หมายมี
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นางสาวรัตณาพร สุกสว่าง
นศ.ฝึกประสบการวิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นายณัฐพงษ์ บุญอาจ
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คณิตศาสตร์)


นายทักษ์ดนัย อนุสนธิ์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มีนาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.92.172.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 477,285
 

 
 
 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : 055-796114  Fax : 055-796114