.

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 
 
ดร.ภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
 
 
 
 
 

  หน้าหลัก    นักศึกษาฝึกสอน 
นักศึกษาฝึกสอน
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นายสุธิชัย เกตุฉ่ำ
หัวหน้านักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ


นางสาวชลชินี เขม้นเขตวิทย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาไทย)


นางสาวศุภนิดา มนต์เหลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาไทย)


นางสาวบุณยวีร์ การชงัด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาไทย)


นางสาวอังคณา พานรมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิทยาศาสตร์)


นางสาวสุวนันท์ จันทร์สอน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิทยาศาสตร์)


นางสาววรรณวิมล คำหงษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คณิตศาสตร์)


นางสาวชลธิชา ใส้พงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คณิตศาสตร์)


นางสาวอนุสรา กุณฑา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คณิตศาสตร์)


นางสาวเกศิณี กันฑาบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นางสาวพนัชกร พวงพุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 

 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.44.54
คุณเข้าชมลำดับที่ 599,129
 

 
 
 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : 055-796114  Fax : 055-796114