.

โรงเรียนนครไตรตรึงษ์  เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 
 
ดร.ภิญโญ แก่งศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
 
 
 
 

 
 

  หน้าหลัก    นักศึกษาฝึกสอน 
นักศึกษาฝึกสอน
 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นายเอกวัฒน์ แก้วสิทธิ์
หัวหน้านักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ


นายกษิดิศ พิมพ์แดง
รองหัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นายวรเมธ พินิจมนตรี
รองหัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


นางสาววรินทร์ น้อยแสง
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นายฉัตรกริช ประเสริฐไทย
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นางสาวณัฐรียา หมายมี
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาษาจีน)


นางสาวรัตณาพร สุกสว่าง
นศ.ฝึกประสบการวิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นายณัฐพงษ์ บุญอาจ
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (คณิตศาสตร์)


นายทักษ์ดนัย อนุสนธิ์
นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 
 
 
 
 

 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.127.109
คุณเข้าชมลำดับที่ 426,560
 

 
 
 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Tel : 055-796114  Fax : 055-796114